Jindřišská 746,  530 02 Pardubice  
tel:466 655 149,  fax:466 655 159  
info@adam1.czwww.adam1.cz