Nabídka prací a činností architektonického ateliéru  ADAM PRVNÍ
- urbanistické studie a územní plány
- architektonické studie a design jednotlivých budov nebo souborů staveb
- dokumentace a projekty pro územní a stavební řízení
- projednávání dokumentace na všech stupních a zastupování klienta v územním a stavebním
  řízení
- realizační projekty budov a souborů staveb
- autorský dozor na stavbách projektovaných firmou
- studie a projekty interiérů a informačních systémů
- komplexní dodávky interiérů a informačních systémů s důrazem na detail
- dodavatelská a realizační činnost ve stavebnictví
- výtvarná tvorba keramického ateliéru volná i zakázková
- počítačová vizualizace s následnou fotomontáží, případně filmové sekvence

Profil firmy
      Firma ADAM PRVNÍ spol. s r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku od r. 1992.
 Majitelé firmy ing.arch. Jan Kovář a ak.arch. Miloslav Chaloupka jsou jednateli a hlavními
 architekty firmy. Jejich vzájemná spolupráce se datuje od roku 1985.
      Firma zaměstnává v současnosti dalších deset pracovníků, z toho tři architekty.
 Dalšími pracovníky jsou stavaři s vysokoškolským a středoškolským vzděláním ve dvou
 projekčních skupinách a skupina projektování inženýrských staveb. Individuální skupinu
 tvoří pracovníci vizualizace a animace. Všichni projektanti projektují na PC. Firma je
 oficiálním vlastníkem několika instalací softwaru ALLPLAN (Nemetschek), instalací softwaru
 ARCHICAD a AUTOCAD. Firma je schopna garantovat provedení i velkých projektů
 bez rozsáhlých subdodávek s tím, že celý projekt je prováděn na výpočetní technice, což
 jednak vylučuje chyby, jichž je prokazatelně méně než při klasickém ručním provedení,
 jednak umožňuje v libovolné chvíli měnit projekt včetně navazujících profesí.